Visie

Beter De Bilt schreef in 2015 als enige partij in de gemeenteraad een samenhangende visienota voor het gemeentelijk beleid, plus een alternatieve begroting: ‘Kadernota Beter De Bilt Kwaliteit voor beleid, op weg naar een strategisch beleid 2015-2019’. Wij willen dat een kadernota visie uitstraalt en een daadkrachtig, effectief en efficiënt bestuur oplevert.
Centraal in de visie van Beter De Bilt staan duurzame ontwikkeling en burgerparticipatie.

Standpunten

Onze standpunten hebben we samengevat in zes speerpunten. Per speerpunt geven wij aan waar we voor staan, welk beleid gevoerd zou moeten worden en wat wij willen bereiken. U vindt ze hieronder samengevat.