Niet bouwen op volkstuinencomplex politiekantoor

Overzichtskaart

In april 2020 heeft het College van B&W een verzoek neergelegd bij de Gemeenteraad van De Bilt om een krediet van € 60.000,- ter beschikking te stellen. Met dat krediet wil het College onderzoek doen naar de mogelijkheden om op het terrein van de Volkstuinen aan de Leyenseweg woningen te bouwen. De Volkstuinen liggen naast het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg. Een meerderheid in de Raad heeft hiermee ingestemd.

Beter De Bilt is tegen het bouwen van woningen op die plek, vóór behoud van groen en dus ook tegenstander van het verlenen van krediet voor onderzoek naar woningbouw.

Waarom is Beter De Bilt tegen woningbouw op die locatie?

Allereerst is er een sentimenteel argument: de Volkstuinen liggen al 75 jaar op die plek. Aangelegd aan de rand van de gemeente tegen de spoorlijn liggen zij nu midden in de gemeente omdat de gemeente daaromheen heeft gebouwd. Beter De Bilt vindt het belangrijk dat huurders van de Volkstuinen te voet of op de fiets hun tuin kunnen bezoeken. De gemeente heeft aangeboden om samen met de huurders op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, maar wethouder Smolenaers (D66) heeft al bevestigd dat deze kilometers verderop kan komen te liggen. Menig huurder van een Volkstuin zal hierdoor benadeeld worden.

Belangrijker echter is dat door het bebouwen van deze Volkstuinen een van de laatste stukjes groen BINNEN de gemeentegrenzen wordt vernietigd. En dat in een tijd waarin het College heel hard roept dat groen zeer belangrijk is en dat de gemeente De Bilt nu juist haar charme ontleent aan het vele groen binnen haar grenzen. Alom wordt opgeroepen om onze leefomgeving en tuinen te vergroenen.

De Gemeente ondersteunt nota bene ‘Operatie Steenbreek’: haal de tegels uit uw tuin en vervang die door gras en borders voor planten. Nu gaat de Gemeente zelf een groene locatie verstenen! Een gebied dat in de wijk op het laagste punt ligt en waar bij wateroverlast een belangrijke functie van opvang mogelijk is. Die functie dreigt te verdwijnen door bebouwing.

Volkstuinen

Naast de functie van wateropvang hebben de Volkstuinen ook een belangrijke functie bij het realiseren van biodiversiteit en het bevorderen van de aantallen insecten waaronder vlinders en bijen. Biodiversiteit is een van de speerpunten in het beleid dat het College nastreeft en dat wordt door de woningbouw op de plek van de Volkstuinen te niet gedaan.

Tot slot vreest Beter De Bilt dat woningbouw op de locatie van de Volkstuinen zal leiden tot een verkeersinfarct pal naast de rotonde bij de Leyense tunnel. Door aanleg van de bypass naar de Action en Hoogvliet is het er nu al een drukte van belang.

De partijen in de raad die voor het kredietvoorstel hebben gestemd voeren als argument aan dat De Bilt de plicht heeft om huizen te bouwen voor haar bewoners. Het gaat daarbij om sociale woningbouw en middenhuurwoningen waar het College op wil sturen. Vanuit die plicht moet de Gemeente op zoek naar geschikte bouwlocaties en volgens het College is de plek van de Volkstuinen een geschikte locatie, een plek overigens die nooit eerder in beeld is geweest. Het verlenen van het krediet betekent volgens die partijen helemaal niet DAT er gebouwd gaat worden op de locatie van de Volkstuinen, en het betekent dus ook niet dat nu al bekend is Wat er gebouwd gaat worden.

Beter De Bilt kan zich in deze redenatie niet vinden. Het verlenen van een krediet van € 60.000,- zal onvermijdelijk tot de conclusie leiden dat er gebouwd kan worden. Een andere conclusie zou namelijk betekenen dat al dat geld voor niets is besteed aan onderzoek en dus over de balk gesmeten is. Dat kan de gemeente zich momenteel niet permitteren omdat de gemeente zeer krap bij kas zit.

Voormalig politiekantoor

Heeft de gemeente € 1,66 miljoen misgelopen?

Tot slot ís er wel een andere belangrijke onderzoeksvraag: grond en politiekantoor waren ooit eigendom van de gemeente. Door invoering van de Politiewet heeft de raad van De Bilt in 1994 ingestemd met ‘schenking’ aan de politie. Het politiekantoor is in december 2019 voor € 1,66 miljoen verkocht aan een commerciële partij. De vraag die Beter De Bilt zich nu stelt is: heeft gemeente De Bilt compensatie gekregen voor het verlies van dit bureau? In het verlengde daarvan heeft Beter De Bilt ook de vraag: waarom heeft de Gemeente dit bureau niet zelf gekocht toen die mogelijkheid zich aandiende? Heeft de Gemeente zitten slapen?