De Bilt heeft geen grip op uitgaven sociaal domein

Eind maart werd de raad geïnformeerd dat opnieuw de tekorten in het sociaal domein hoger zijn dan ingeschat bij de Najaarsnota 2019 (zie de brief van het  College). Een tekort van € 650.000 op de Jeugdhulp en € 300.000 op de WMO, circa € 1 miljoen dus! Een reserve van ruim € 2,5 miljoen is sinds 2018 verdampt. Extra gelden van het Rijk zijn direct uitgegeven. De Bilt krijgt maar geen controle op de uitgaven in het sociaal domein. Uiterst zorgelijk. Dit zal leiden tot nieuwe bezuinigingen. Die zullen moeten worden opgevangen in het sociaal domein.

Beter De Bilt heeft in de raadsvergadering van juni 2018 aangedrongen op instelling van een taskforce Sociaal Domein en periodieke informatie aan de raad. Hoewel die kort daarop is ingesteld heeft de raad besloten eventuele maatregelen eerst te vertalen naar zgn. maatschappelijke business cases. Daar is heel 2019 aan gewerkt waardoor maatregelen pas kunnen worden ingezet per 2020 en we de effecten nog later zullen merken. Dat duurt allemaal veel te lang! De werkwijze via maatschappelijke business cases hebben wij dan ook niet gesteund. Het werkmodel wat De Bilt heeft gekozen, via Stichting MENS en daarnaast het CJG, zal snel moeten worden beoordeeld.