Beter De Bilt tijdens de coronacrisis

Beter De Bilt in Zoom

Als u dit leest hopen wij dat het goed met u gaat en ook met uw naasten. De afgelopen tijd is voor iedereen vreemd geweest en misschien ook spannend en met een andere dynamiek in huis en inmiddels beperkt buitenshuis.

Ook voor de gemeenteraad en het gemeentebestuur was het een dynamische tijd. Van fysiek vergaderen, naar niet vergaderen naar digitaal vergaderen en nu….nu misschien heel voorzichtig weer terug naar fysiek.

Beter De Bilt heeft niet stilgezeten en heeft haar raadswerkzaamheden redelijk vlot weer opgepakt. We videobellen tijdens fractie overleggen alsof we nooit anders deden en de vergaderingen met commissie en raad gaan via zoom. En het gekke is, het went. Het gaat best efficiënt maar hier en daar piept en kraakt het om de democratie hoogtij te laten vieren. Geen publiek, geen insprekers en dat is jammer.

Desondanks mis ik het live contact met de fractie, de koffietjes, de discussies, de grappen en elkaars gezelligheid. Want raadswerk is serieus maar mijn lol met de heren van de Beter De Bilt fractie is live nog net iets meer dan via een scherm. Maar het is even niet anders, we doen het en het gaat goed. Deze week hebben we de voorjaarsnota besproken, een misplaatst trafohuisje, kostenoverschrijdingen in het sociaal domein en woningbouw bij het oude politiebureau in de Leyen. Alles komt, ook digitaal aan bod. Met discussies, met koffie maar nog even zonder live contact. Maar dat komt weer zodra het kan.

Pas goed op uzelf en uw naasten.

Groeten namens de fractie van Beter De Bilt

Jette Muijsson