Beter De Bilt heeft samen met Bilts Belang een alternatieve programmabegroting uitgebracht voor 2021. Beter De Bilt en Bilts Belang beogen zo een breed draagvlak te creëren voor een meer evenwichtige programmabegroting 2021.

De coronacrisis is voor iedereen een vreemde tijd. Zo ook voor de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Jette Muijsson schrijft hoe de fractie van Beter De Bilt in deze dynamische tijd de werkzaamheden ter hand neemt.

In april 2020 hebben B&W een krediet gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke woningbouw op de Volkstuinen naast het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg. Een meerderheid in de Raad heeft hiermee ingestemd. Beter De Bilt is tegen het bouwen van woningen op die plek, vóór behoud van groen en dus tegenstander van het verlenen van het krediet.

Eind maart werd de raad geïnformeerd dat opnieuw de tekorten in het sociaal domein hoger zijn dan ingeschat bij de Najaarsnota 2019. Bijna €1 miljoen is het tekort op jeugdhulp en de WMO. De maatregelen die zijn voorgeteld door de op aandringen van Beter De Bilt ingestelde taskforce, kunnen pas later in 2020 worden ingezet. Dit duurt te lang.

“Zie naar elkaar om, wees lief voor elkaar en help elkaar waar dat kan.” Dat is de boodschap die B&W en de voltallige gemeenteraad uitdragen om iedereen een hart onder de riem te steken.