Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Beter De Bilt heeft samen met Bilts Belang een alternatieve programmabegroting uitgebracht voor 2021. Beter De Bilt en Bilts Belang beogen zo een breed draagvlak te creëren voor een meer evenwichtige programmabegroting 2021.

Eind maart werd de raad geïnformeerd dat opnieuw de tekorten in het sociaal domein hoger zijn dan ingeschat bij de Najaarsnota 2019. Bijna €1 miljoen is het tekort op jeugdhulp en de WMO. De maatregelen die zijn voorgeteld door de op aandringen van Beter De Bilt ingestelde taskforce, kunnen pas later in 2020 worden ingezet. Dit duurt te lang.