Eind maart werd de raad geïnformeerd dat opnieuw de tekorten in het sociaal domein hoger zijn dan ingeschat bij de Najaarsnota 2019. Bijna €1 miljoen is het tekort op jeugdhulp en de WMO. De maatregelen die zijn voorgeteld door de op aandringen van Beter De Bilt ingestelde taskforce, kunnen pas later in 2020 worden ingezet. Dit duurt te lang.