LInk naar:Waar staan we voorLInk naar:De KernenLInk naar:Contact

Actuele zaken uit de gemeenteraad en de samenleving

Lijst 1 tijdens de verkiezingen

, ,
Op 12 oktober 2021 hebben de partijen Beter De Bilt en Bilts Belang het persbericht gepubliceerd waarin zij hun samenwerking naar de verkiezingen toe, kenbaar maken.

Alternatieve begroting 2021

, ,
Beter De Bilt heeft samen met Bilts Belang een alternatieve programmabegroting uitgebracht voor 2021. Beter De Bilt en Bilts Belang beogen zo een breed draagvlak te creëren voor een meer evenwichtige programmabegroting 2021.
Beter De Bilt in Zoom

Beter De Bilt tijdens de coronacrisis

,
De coronacrisis is voor iedereen een vreemde tijd. Zo ook voor de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Jette Muijsson schrijft hoe de fractie van Beter De Bilt in deze dynamische tijd de werkzaamheden ter hand neemt.
Voormalig politiekantoor

Niet bouwen op volkstuinencomplex politiekantoor

,
In april 2020 hebben B&W een krediet gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke woningbouw op de Volkstuinen naast het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg. Een meerderheid in de Raad heeft hiermee ingestemd. Beter De Bilt is tegen het bouwen van woningen op die plek, vóór behoud van groen en dus tegenstander van het verlenen van het krediet.
Code Oranje

De Bilt heeft geen grip op uitgaven sociaal domein

, ,
Eind maart werd de raad geïnformeerd dat opnieuw de tekorten in het sociaal domein hoger zijn dan ingeschat bij de Najaarsnota 2019. Bijna €1 miljoen is het tekort op jeugdhulp en de WMO. De maatregelen die zijn voorgeteld door de op aandringen van Beter De Bilt ingestelde taskforce, kunnen pas later in 2020 worden ingezet. Dit duurt te lang.
Raad&College boordschap coronavirus

Gemeente De Bilt en het coronavirus

,
"Zie naar elkaar om, wees lief voor elkaar en help elkaar waar dat kan." Dat is de boodschap die B&W en de voltallige gemeenteraad uitdragen om iedereen een hart onder de riem te steken.